Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim obsługiwane jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, realizując zadania wynikające z art 18 ust. 2 oraz art 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r, poz 1401). Powołane zostało Zarządzeniem Starosty Mińskiego Nr 28/08 z dnia 29 maja 2008 r.

Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 120. Centrum pełni całodobowy dyżur w systemie zmianowym. Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.